March 16th, 2011 – Health Valley Event, Nijmegen

Spread the love

Health Valley is een platform van bedrijven, overheden, kennis- en gezondheidszorginstellingen met als doel kennis en kansen te koppelen op het snijvlak van gezondheid en technologie. Health Valley is ontstaan vanuit de provincies Gelderland en Overijssel, maar het werkgebied is groter. Samenwerking laat zich niet inperken door regionale begrenzingen, zeker niet op het gebied van gezondheid en technologie.

http://www.health-valley.nl/