Installeren van OpenWrt op een Asus WL-HDD

Nu we gezien hebben hoe OpenWrt gecompileerd moet worden (zie artikel: Compileren van OpenWrt) gaan we de gebouwde firmware installeren op de Asus WL-HDD. Er zijn diverse manieren om dit te doen. De onderstaande manier beschrijft de werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van Netcat, ook bekend als: TCP/IP swiss army knife. Ik ga ervan uit …

Android: Use ADB wirelessly via Wi-Fi

In this post you will learn how to connect Android Debug Bridge (ADB) wirelessly via Wi-Fi instead of using a USB-cable. Assumptions Your Android-device has a Wi-Fi connection; Your workstation has a TCP/IP connection which is routable to the Android-device; Your Android-device is connected with your workstation using a USB-cable; ADB is installed on your …

Raspberry Pi: Cross compile HelloWorld

In this tutorial you will learn the basics how to cross compile a simple program for the Raspberry Pi 2 Model B. Why would you like to cross compile? The two major reasons why you would like to cross compile are: Increasing speed of compilation Decreasing wear out of SD card Besides of that the …