Public WiFi-hotspots and sensitive information, a good combination?

Read e-mail safely on travel

The holiday has been started, you love to check your e-mail, Facebook or WhatsApp at your holiday location but can you trust the provided Wi-Fi-connection? The answer is: NO. Never trust these kind of Wi-Fi-networks. Maybe somebody has set up a wireless access point (AP)/WLAN-hotspot with the same name as the access point of your… Continue reading Public WiFi-hotspots and sensitive information, a good combination?

Een poging doen om de toekomst te voorspellen?

Men doet al zolang men kan herinneren pogingen om de toekomst te voorspellen. Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van de toekomst aan de hand van een kopje Turkse koffie dat op de kop wordt gezet, maar ook aan een meer geaccepteerde manier van de toekomst voorspellen, namelijk de weersvoorspelling. Dit artikel zal echter in gaan… Continue reading Een poging doen om de toekomst te voorspellen?

Compileren software voor Dreambox

Je wilt meer uit jouw Dreambox halen? Zelf een image bakken of een programma schrijven? Lees dan dit artikel. Eerder heb ik al een artikel geschreven over het Compileren van software voor een device waar OpenWrt op draait. Nu is de Dreambox dus aan de beurt om zelfgeschreven software te ‘draaien’. De Dreambox is een… Continue reading Compileren software voor Dreambox

Connecting to remote SSH-server from within company firewalled network

Problem 1: Often company firewalls/web proxies only allow outgoing traffic to HTTP and HTTPS ports, but you also would like to connect to a remote SSH-server. A trick is to start the remote SSH-server at the port which is normally reserved for HTTPS-traffic. Most of the time it is in this way possible to connect… Continue reading Connecting to remote SSH-server from within company firewalled network