Gouden regels voor beleggen

Spread the love

Dit artikel zal ingaan op enkele gouden regels die in de beleggingswereld worden toegepast.

Belasting

Zelf ben ik rond 1997 geïnteresseerd geraakt in beleggen. In die tijd gold in Nederland een belastingstelsel waarbij het liquide vermogen onbelast was (spaargeld) maar dat een rente van boven de 1000 gulden wel werd belast. Toen waren hoge rentes op spaartegoeden ook nog gebruikelijk en was het punt bereikt dat ik deze grens voorbij ging.

Risico-Rendement balans

Ik had niet zoveel zin om over de rente-opbrengsten belasting te gaan betalen en ging dus opzoek naar een veilig alternatief. Helaas is een gouden regel wel dat wanneer je meer rendement wilt behalen, je ook meer risico gaat lopen. Dit is iets waar veel mensen helaas geen rekening mee houden en waar de hebzucht het wint van het al dan niet aanwezige gezonde verstand, denk aan de recente IJslandse bank Landsbanki zonder depositogarantiestelsel die failliet ging en Dexia Legiolease waar met geleend geld belegd werd. Een andere gouden regel is dus dat je nooit met geleend geld gaat beleggen. Dit moet echter nog extremer getrokken worden: beleg nooit met geld dat je (nog) nodig hebt, wanneer je pech hebt/verkeerde keuzes maakt, dan is het mogelijk dat al je geld weg smelt als sneeuw voor de zon. Ga je in de afgeleide producten/derivaten zoals opties, turbo’s en futures dan is het zelfs mogelijk dat je meer kwijt raakt dan waar je mee bent begonnen!

Klikfonds

Zelf heb ik in 1997 gekozen voor een redelijk veilig klikfonds van Robeco. Het klikfonds bestond uit een mandje aandelen dat was afgespiegeld van de AEX-index. Koersstijgingen werden telkens ‘vastgeklikt’ wanneer de AEX een bepaald niveau had bereikt. Het bedrag dat dan op de einddatum werd uitgekeerd kon niet meer lager worden dan de laatste klik, ook al zou de AEX-index zelf helemaal in elkaar storten. Dergelijke ‘kliks’ kan men met een optie-constructie implementeren. Nadeel bij een dergelijke constructie is dat deze garantie met opties ook geld kost. Voor het afdekken van het risico betaal je dus een bepaalde prijs, die zorgt dat de maximale winst lager is dan wanneer je rechtstreeks zou beleggen in aandelen van bedrijven in de AEX.

Spreiden

Belangrijk om op te merken is dat bij dit AEX-klikfonds dus in een mandje van aandelen van diverse bedrijven werd belegd. Hier heb je de vierde gouden regel te pakken: spreiden. Het is belangrijk om niet op één paard te wedden. Zo kan men spreiden door aandelen van verschillende bedrijven te kopen. Het is echter een kostbare aangelegenheid om een mooi gespreid mandje (losse) aandelen te kopen. Vaak is men dan ook aangewezen op een beleggingsfonds dat diverse aandelen koopt en waar jij dan een participatie in koopt. Zo heb je spreiding over diverse aandelen, voor een fractie van de prijs die je zou betalen als je dezelfde spreiding wilt behalen door losse aandelen te kopen. Ook kan men nog een extra spreiding aanbrengen door in diverse sectoren (bijv. grondstoffen, ICT, farma) te beleggen in verschillende landen (bijv. Europa, Amerika, emerging markets). Deze spreiding over sectoren en landen is veelal een persoonlijke keuze.

Persoonlijke situatie

Afhankelijk van de beleggingshorizon (=het aantal jaren voordat je het vermogen wilt gebruiken) en persoonlijke situatie en voorkeuren, kan men er nog voor kiezen om ook te spreiden over diverse producten zoals: een actief beheerd beleggingsfonds, een tracker c.q. exchange-traded fund (ETF), grondstoffen (bijv. goud, olie), vastgoed, schepen (scheeps-CVs), obligaties, aandelen en derivaten. Voor al deze producten ligt de risico/rendement balans anders. Een typische portefeuille bevat naast liquiditeiten (spaartegoeden) ook obligaties en aandelen.

Actief beheerd beleggingsfonds

Zelf ben ik na de goede ervaringen met het AEX-klikfonds, ingestapt in het actief beheerde fonds Robeco dat wereldwijd belegt in aandelen. Dit fonds probeert de MSCI wereld index te verslaan. Deze index wordt dus de benchmark genoemd. Helaas is het zo dat ook institutionele beleggers zeer vaak niet op het juiste moment kopen en verkopen. Elke transactie kost geld en ook de beheerders zelf moeten betaald worden. Zelf heb ik de strategie dat ik koop en blijf zitten met een lange beleggingshorizon. Aangezien men haast nooit op het juiste moment koopt, is het ook een idee om met vaste tussenpozen een bepaald bedrag in te leggen. Zo zul je gemiddeld een mooie prijs betalen voor de aandelen mits men lang genoeg de aandelen in bezit houdt. Lees ook het artikel Een poging doen om de toekomst te voorspellen? Een ander advies dat men ook krijgt als men gaat beleggen is dat men moet blijven zitten als men geschoren wordt. Dit wil zeggen dat wanneer de beurs daalt, men niet moet uitstappen, op lange termijn is namelijk gebleken dat zo’n dip (die echter ook tientallen jaren kan duren!) de aandelenkoersen weer zullen herstellen. Zolang men niet verkoopt heeft men dan ook geen verlies. In de tussenliggende periode zal men echter geen rente ontvangen over dit vermogen. Wel is het mogelijk dat men dividend ontvangt over de aandelen. Dividend is een bedrag dat een onderneming aan haar aandeelhouders uitkeert, dit is niet de koerswinst. Aardig om te vermelden is dat gebleken is dat vrouwen beter beleggen (*) omdat ze minder transacties uitvoeren en derhalve ook minder foutieve keuzes maken en minder transactiekosten hebben.

Trackers

In het verlengde hiervan liggen de trackers c.q. exchange-traded funds (ETF). Deze lijken wel een beetje op het eerder genoemde AEX-klikfonds. Een tracker is namelijk een afspiegeling van de index die deze volgt, zo heb je direct mooi een gespreid mandje aandelen. De tracker kent geen zogenaamde kliks en wordt niet actief beheerd. Dit betekent dan ook dat de kosten voor zo’n tracker zeer laag zijn. Een nadeel van een tracker is dat je nooit beter zult presteren dan de index. Er zijn trackers op diverse indices zoals de AEX, MSCI World Index, MSCI Emerging Markets etc. Een bekend bedrijf dat trackers op de markt zet is iShares.

* Zie ook

Gouden regels

  • Meer mogelijk rendement betekent ook een hoger risico
  • Beleg nooit met geld dat je niet kunt missen, beleg dus zeker nooit met geleend geld.
  • Kopen en houden / blijven zitten.
  • Kopen met regelmatige tussenpozen
  • Spreid risico’s! Wed niet op één paard. Spreidingsmogelijkheden: aandelen, sectoren, landen, producten.
  • Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Leave a comment