Embedded linux op Asus WL-HDD

Spread the love

Heb je nog ergens een Asus WL-HDD (wireless harddisk drive) liggen of heb je er juist één gekocht voor een paar tientjes op Ebay of Marktplaats om ermee te experimenteren? Lees dit artikel dan zodat je weet hoe je embedded Linux in de vorm van OpenWrt op dit apparaatje plaatst en vervolgens de WL-HDD in wireless client mode zet.

Er wordt vanuit gegaan dat de originele software nog geïnstalleerd staat. Door het uitvoeren van deze stappen vervalt de garantie op het apparaat. Ook is het mogelijk dat door deze stappen uit te voeren het apparaat onbruikbaar wordt. Ik ben hier niet verantwoordelijk voor. Voer de volgende stappen op eigen risico uit. Stroomuitval en onnauwkeurigheid/slordigheid zijn de grootste vijanden.

Laten we beginnen met het verwijderen van de originele software om vervolgens OpenWrt te flashen.

Voorbereidingen op computer die software gaat flashen naar Asus WL-HDD.

Stap 1: Downloaden van image

Download het bestand openwrt-brcm-2.4-jffs2-4MB.trx (WhiteRussian release van OpenWrt). Het root-filesystem bij dit image is JFFS2 (Journalling Flash File System version 2) dit betekent dat je bestanden ook kunt wijzigen als je ingelogd bent op het device. Dit in tegenstelling tot SquashFS dat read-only is.

Stap 2: Installeren van Firmware Restoration Utility

Als het goed is heb je bij de Asus WL-HDD ook een CD-ROM gekregen. Op deze CD-ROM staat de ‘Firmware Restoration Utility’. Installeer deze software op een M$ Windows computer.

Stap 3: Netwerk configureren

Zorg dat op deze computer enkel 1 netwerkkaart actief is en disable alle wireless netwerk devices. Stel de actieve netwerkkaart in op IP-address: 192.168.1.2 met subnet mask 255.255.255.0 DNS en gateway zijn onbelangrijk. Verbind deze computer middels een kabel met een hub/switch om deze vervolgens met een kabel met de Asus WL-HDD te verbinden.

Flashen van OpenWrt naar Asus WL-HDD

Stap 1: Activeer de TFTP-server op de Asus WL-HDD

Om het image te kunnen uploaden moet op de WL-HDD de ingebouwde Trivial File Transfer Protocol (TFTP)-server draaien. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

 1. Verwijder de voeding van de WL-HDD.
 2. Druk de reset-button in en houd deze ingedrukt.
 3. Plaats de voeding
 4. Laat de reset-button los zodra de power-led begint te knipperen. Dit is na zo’n 4 seconden. De interval van het knipperen is +/- 1 seconde.

De Asus WL-HDD is nu klaar om een image te ontvangen via de ethernetkabel.

Stap 2: Flash het nieuwe image

Nu gaan we daadwerkelijk het OpenWrt image flashen naar de Asus WL-HDD. Belangrijk is dat de stroomtoevoer niet onderbroken wordt en dat de kabels verbonden blijven.

 1. Start de Firmware Restoration Utility
 2. Kies het nieuwe image: openwrt-brcm-2.4-jffs2-4MB.trx
 3. Start met flashen
 4. Wacht geduldig totdat het flashen klaar is

Na deze stap hoeven we geen handelingen meer uit te voeren met M$ Windows. Mijn dual-boot machine heb ik herstart met Linux als operating system. In de volgende stappen ga ik ervan uit dat de Asus WL-HDD met een ethernetkabel is verbonden (via een switch/hub) met een Linux computer. Stel op de Linux computer de netwerk interface in middels het commando: sudo ifconfig eth0 192.168.1.2 Om de WL-HDD te benaderen moet men immers op hetzelfde subnet zitten. Vervang eth0 eventueel door een andere naam wanneer een ander network interface wordt gebruikt.

Configureren van OpenWrt

Verwijder de voeding van de Asus WL-HDD en sluit deze vervolgens opnieuw aan. Het apparaat zal nu de eerste keer OpenWrt booten.

Shields up: We kunnen nu middels telnet een password zetten.

 1. telnet 192.168.1.220 (inloggen als root zonder password)
 2. Voer nu op de prompt van OpenWrt in: passwd
 3. Vervolgens wordt 2-maal om het nieuwe password gevraagd. Voer 2-maal hetzelfde password in (en onhoud dit).

Het kan zijn dat het zetten van het password de eerste keer fout gaat. Reset de WL-HDD door de voeding te verwijderen en opnieuw de voeding te plaatsen. Begin vervolgens weer met stap 1 (telnet).

Inloggen op OpenWrt met SSH

Vanaf nu kunnen we inloggen op de Asus WL-HDD met SSH (Secure SHell). Dit doen we met het volgende commando: ssh root@192.168.1.220 Voer vervolgens het password in dat je bij de vorige stap in hebt gesteld.

Laten we eens rustig rondkijken op het device. Wat zijn belangrijke zaken?

 • Met uname -a kunnen we bijvoorbeeld zien welke Linux-kernel er draait en wanneer deze gebouwd is.
 • dmesg toont ons logging van het boot-proces.
 • df laat ons de filesystems zien en hoeveel ruimte er nog over is.
 • cat /proc/cpuinfo toont ons welke microprocessor er in dit device zit.
 • Met het commando ps auxfww kunnen we zien welke processen actief zijn.
 • logread toont ons de system-log-file.

Non-volatile random access memory

In de WhiteRussian release van OpenWrt en vaak ook bij andere embedded Linux varianten worden configuratie-variabelen geplaatst in het non-volatile random access memory (NVRAM). Dit is RAM-geheugen dat niet wordt gewist bij het verwijderen van de voeding. Bij een ‘normale’ Linux-distributie worden dergelijke waarden opgeslagen in de directory: /etc

 • Om de huidige settings van het NVRAM te zien, kan het volgende commando ingevoerd worden: nvram show | more (spatie voor volgende pagina).
 • Men kan een variabele een waarde geven middels het commando:
  nvram set naam=waarde
 • Een specifieke variabele uitlezen kan met het commando:
  nvram get naam
 • Het verwijderen van een variabele kan met het commano:
  nvram unset naam

Eén van de nadelen is echter dat dit geheugen niet onbeperkt vaak gewist en geschreven mag worden.  Het maximale aantal wis/schrijfacties ligt op duizenden tot tienduizenden keren. Door het veranderen van variabelen kan het apparaat ook onbruikbaar worden. Bijvoorbeeld omdat je locked out (buitengesloten) wordt.  Denk hierbij aan verkeerde netwerk- of firewall-settings.

Zaak is dus om deze variabelen pas echt naar het NVRAM-geheugen te schrijven wanneer je zeker bent dat de waarden goed zijn. Dit om het aantal wis/schrijf acties te beperken en een lock out te voorkomen. Het reset/poweroff bestendig schrijven naar NVRAM kan met het commando: nvram commit Andersom moet je dit commando ook niet vergeten uit te voeren na het wijzigen van settings, anders ben je deze na een reboot kwijt.

Nieuwe software installeren

De OpenWrt versie WhiteRussian kent een package manager zoals apt-get / dpkg van Debian en Ubuntu. De package manager van OpenWrt (en veel andere embedded linux distributies) is IPKG (Itsy Package Management System).

Voordat we daadwerkelijk updates of nieuwe packages binnen kunnen halen moeten er nog netwerksettings worden gemaakt zodat de gateway naar het Internet bekend is. Ook moet de domain name server nog worden opgegeven. Dit doen we respectievelijk met de volgende commando’s:

route add default gw 192.168.1.2 br0
echo 'nameserver 192.168.178.1' >> /etc/resolv.conf

Als het goed is kunnen we nu de packagelist updaten met het commando:

ipkg update

Ook kunnen we de geïnstalleerde packages updaten met het commando:

ipkg upgrade

Let wel op dat de Asus WL-HDD maar beperkte ‘diskruimte’ heeft.

ipkg list_installed toont de geïnstalleerde packages en ipkg list toont alle beschikbare packages.

Wireless client mode

Zoals gezegd willen we dit device laten functioneren in wireless client mode en niet als wireless access point. Hiervoor moeten we een aantal dingen doen. Allereerst moeten we de packages ‘Proprietary Broadcom utility for setting wireless driver parameters’ (wl) en Proprietary Broadcom WPA Authenticator/Supplicant (nas) installeren. Dit doen we met de comando’s:

ipkg install wl
ipkg install nas

Nu zorgen we ervoor dat de firewall en DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)-server niet worden gestart bij het booten. Dit doen we door het execute-bit te verwijderen van de desbetreffende initialisatie-scripts:

chmod -x /etc/init.d/S35firewall
chmod -x /etc/init.d/S45firewall
chmod -x /etc/init.d/S60dnsmasq

Dit zorgt wel voor een onschuldige melding (Permission denied) in de system-log maar daarnaast is het eenvoudig om de scripts weer actief te maken door het execute-bit weer te zetten.

Herstart de Asus WL-HDD nu een keer zodat de firewall geheel open staat. We kunnen dit ook doen met IPTABLES, maar een reboot is veel sneller en eenvoudiger.

Wanneer je opnieuw bent ingelogd met SSH is het nu tijd om de NVRAM-settings aan te passen zodat de Asus WL-HDD verbinding gaat maken met het wireless accesspoint.

In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat men gebruik maakt van een ‘FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A’ als accesspoint die nieuwe WLAN-devices toestaat (Allow all new WLAN devices). De radio-instellingen zijn: WLAN standard: 802.11g+b, Channel: 2 en Enable 802.11g++).  Voor security is gekozen: WPA encryption, WPA mode: WPA2 (CCMP). De WLAN key moet ingevuld zijn en hebben we nodig met het instellen van de NVRAM-variabele: wl0_wpa_psk. Het WLAN subnet van de FRITZ!Box is: 192.168.178.x Het configureren van de FRITZ!Box valt buiten de scope van dit artikel.

Stel eerst de wireless interface (wl0) in.

nvram set wl0_ifname=eth2 # wireless network interface
nvram set wl0_mode=sta # wet = bridged client sta = routed client
nvram set wl0_infra=1
nvram set wl0_ssid=FRITZ!Box\ Fon\ WLAN\ 7170\ Annex\ A
nvram set wl0_akm=psk2
nvram set wl0_wpa_psk=xxxxxxxxx # WLAN key
nvram set wl0_crypto=aes
nvram set wl0_radioids=BCM2050
nvram set wl0_antdiv=-1
nvram set wl0_distance=2000
nvram set wl0_radio=1

Merk op dat we met \[spatie] voor ‘FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A’ een spatie kunnen weergeven. Vul voor wl0_wpa_psk=xxxxxxxxx de juiste waarde in, deze waarde kan in het wireless accesspoint bijvoorbeeld aangeduid zijn als: WLAN key.

LAN-settings

Stel eerst de LAN-settings in. Verwijder de bridge.

nvram set lan_ifname=eth1 # De LAN-interface
nvram set lan_ifnames=eth0 # Geen bridge naar wireless device (eth2 niet in lijst)
nvram set lan_proto=static # Zet zelf het IP-adres, netmask, gateway en DNS-server
nvram set lan_ipaddr=192.168.1.220 # WL-HDD is bereikbaar via ethernetkabel op dit adres, mits de aangesloten computer ook op dit subnet zit
nvram set lan_netmask=255.255.255.0
nvram set lan_gateway=
nvram set lan_domain=
nvram set lan_lease=86400 # N.v.t. maar kan geen kwaad
nvram set lan_stp=1
nvram set lan_wins=
nvram set lan_hwnames=

WIFI-settings

Stel nu de WIFI-variabelen in:

nvram set wifi_ifname=eth2 # De wireless interface
nvram set wifi_proto=static
nvram set wifi_ipaddr=192.168.178.35 # Een ongebruikt IP-adres in het subnet: 192.168.178.x
nvram set wifi_gateway=192.168.178.1 # Het IP-adres van het wireless accesspoint
nvram set wifi_dns=192.168.178.1 # Het IP-adres van het wireless accesspoint als deze een DNS-server draait, anders DNS van de provider

WAN-settings

WAN bestaat niet op de Asus WL-HDD. Settings worden dus gewist of op defaults gezet:

nvram set wan_unit=0
nvram set wan_route=
nvram set wan_pppoe_keepalive=0
nvram set wan_device=vlan1
nvram set wan_pppoe_passwd=
nvram set wan_lease=86400
nvram set wan_pppoe_service=
nvram set wan_pppoe_mru=1492
nvram set wan_gateway=0.0.0.0
nvram set wan_hwname=
nvram set wan_domain=
nvram set wan_netmask=0.0.0.0
nvram set wan_pppoe_demand=0
nvram set wan_dns=
nvram set wan_pppoe_mtu=1492
nvram set dhcp_wins=wan
nvram set wan_proto=none
nvram set wan_pppoe_idletime=60
nvram set wan_hwaddr=
nvram set wan_pppoe_username=
nvram set wan_ifnames=
nvram set wan_primary=0
nvram set dhcp_domain=wan
nvram set wan_ipaddr=0.0.0.0
nvram set wan_wins=
nvram set wan_ifname=none
nvram set wan_hostname=
nvram set wan_desc=
nvram set wan_pppoe_ac=
nvram set wan_pppoe_ifname=

Voer vervolgens een nvram commit uit om de settings weg te schrijven.

Het is nu tijd om het beestje te restarten. Wees er mentaal op voorbereid dat er een kans is dat je na het opstarten niet meer via de ethernetkabel of WIFI in kunt loggen. Niet kunnen inloggen betekent dat je NIETS meer kunt doen met de Asus WL-HDD !

Na een herstart zou het mogelijk moeten zijn om zowel via WIFI als ethernetkabel in te loggen op de Asus WL-HDD.

 • Inloggen via ethernetkabel: ssh root@192.168.1.220
 • Inloggen via WIFI: ssh root@192.168.178.35

Tip 1 Locked out: Werken beide methoden niet… oh oh.. je hebt jezelf buiten gesloten! In principe is het apparaat nu waardeloos geworden… De volgende stap zou kunnen zijn om het device in OpenWrt fail-safe mode op te starten, dit is mij echter nog niet gelukt. Gelukkig zit er een bug in de bootloader die de NVRAM-variabelen  (onterecht) terugzet naar factory defaults. Om deze bug uit te buiten moet je het volgende doen:

Verwijder de voeding, plaats voeding doe dit vaak achter elkaar met verschillende tussenpozen. Als je geluk hebt dan kun je na een tijdje inloggen op: ssh root@192.168.1.1 Let op! Dit is een ander IP-adres. Het moge duidelijk zijn dat dit een noodoplossing is, wanneer niets anders meer lukt.

Nu is ook duidelijk waarom tijdens het booten de voeding aangesloten moet blijven. Wordt deze verwijderd in het boot proces dan kunnen NVRAM-variabelen gewist worden!

Tip 2: Herstarten van WIFI

wifi down && ifdown wifi
ifup wifi && wifi && /etc/init.d/S41wpa

Lees meer over de Asus WL-HDD en OpenWrt


Hieronder volgen nog waarden die ik heb gevonden bij mijn werkende Asus WL-HDD in wireless client mode met als besturingssysteem OpenWrt WhiteRussian.

De complete lijst met NVRAM-settings

autofw_port0=
boardnum=asusX
boardtype=bcm94710dev
boot_wait=on
clkfreq=125
console_loglevel=1
dhcp_domain=wan
dhcp_enable=0
dhcp_num=50
dhcp_wins=wan
dl_ram_addr=a0001000
dmz_ipaddr=
et0macaddr=00:11:D8:1A:4C:84
et0mdcport=0
et0phyaddr=0
et1macaddr=00:11:D8:1A:4C:84
et1mdcport=1
et1phyaddr=1
filter_macmode=deny
forward_port0=
fw_disable=0
hardware_version=WL300-02-03-01-20
lan_domain=
lan_gateway=
lan_hwnames=
lan_ifname=eth1
lan_ifnames=eth0
lan_ipaddr=192.168.1.220
lan_lease=86400
lan_netmask=255.255.255.0
lan_proto=static
lan_stp=1
lan_wins=
os_flash_addr=bfc40000
os_ram_addr=80001000
pmon_ver=PMON 3.11.19.0
regulation_domain=0X30DE
rescueflag=disable
router_disable=1
scratch=a0180000
sdram_config=0x0000
sdram_init=0x0419
sdram_ncdl=0x00000000
sdram_refresh=0x8040
wan_desc=
wan_device=vlan1
wan_dns=
wan_domain=
wan_gateway=0.0.0.0
wan_hostname=
wan_hwaddr=
wan_hwname=
wan_ifname=none
wan_ifnames=
wan_ipaddr=0.0.0.0
wan_lease=86400
wan_netmask=0.0.0.0
wan_pppoe_ac=
wan_pppoe_demand=0
wan_pppoe_idletime=60
wan_pppoe_ifname=
wan_pppoe_keepalive=0
wan_pppoe_mru=1492
wan_pppoe_mtu=1492
wan_pppoe_passwd=
wan_pppoe_service=
wan_pppoe_username=
wan_primary=0
wan_proto=none
wan_route=
wan_unit=0
wan_wins=
watchdog=3000
wifi_dns=192.168.178.1
wifi_gateway=192.168.178.1
wifi_ifname=eth2
wifi_ipaddr=192.168.178.35
wifi_proto=static
wl0_akm=psk2
wl0_antdiv=-1
wl0_crypto=aes
wl0_distance=2000
wl0_ifname=eth2
wl0_infra=1
wl0_mode=sta
wl0_radio=1
wl0_radioids=BCM2050
wl0_ssid=FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A
wl0_wpa_psk=xxxxxxxx

DMESG-uitvoer (kernel messages)

root@OpenWrt:~# dmesg
CPU revision is: 00024000
Enabling BCM4710A0 cache workarounds.
Primary instruction cache 8kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 4kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Linux version 2.4.30 (wbx@ux-2y01) (gcc version 3.4.4) #1 Wed Sep 14 17:49:26 CEST 2005
Setting the PFC value as 0x15
Determined physical RAM map:
memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 init=/etc/preinit noinitrd console=ttyS0,115200
CPU: BCM4710 rev 0 at 125 MHz
Using 62.400 MHz high precision timer.
!unable to setup serial console!
Calibrating delay loop... 82.94 BogoMIPS
Memory: 14296k/16384k available (1390k kernel code, 2088k reserved, 100k data, 80k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI: Fixing up bus 0
PCI: Fixing up bridge
PCI: Setting latency timer of device 01:00.0 to 64
PCI: Fixing up bus 1
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.1. (C) 2001 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
Squashfs 2.1-r2 (released 2004/12/15) (C) 2002-2004 Phillip Lougher
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Software Watchdog Timer: 0.05, timer margin: 60 sec
Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Physically mapped flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
Flash device: 0x400000 at 0x1fc00000
Creating 4 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00040000 : "pmon"
0x00040000-0x003f0000 : "linux"
0x000c0000-0x003f0000 : "rootfs"
0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
Initializing Cryptographic API
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
ip_conntrack version 2.1 (5953 buckets, 5953 max) - 320 bytes per conntrack
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 80k freed
Warning: unable to open an initial console.
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
diag: Detected 'ASUS WL-HDD'
jffs2.bbc: SIZE compression mode activated.
PCI: Setting latency timer of device 00:02.0 to 64
eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 3.90.23.0
PCI: Setting latency timer of device 00:08.0 to 64
eth1: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 3.90.23.0
PCI: Setting latency timer of device 01:02.0 to 64
PCI: Enabling device 01:02.0 (0004 -> 0006)
eth2: Broadcom BCM4320 802.11 Wireless Controller 3.90.37.0
device eth0 entered promiscuous mode

DF-uitvoer (disk gebruik)

root@OpenWrt:~# df
Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                 3264      2608       656  80% /
none                      7188        20      7168   0% /tmp

UNAME-uitvoer (systeem informatie)

root@OpenWrt:~# uname -a
Linux OpenWrt 2.4.30 #1 Wed Sep 14 17:49:26 CEST 2005 mips unknown

CPU-info (microprocessor informatie)

root@OpenWrt:~# cat /proc/cpuinfo
system type        : Broadcom BCM947XX
processor        : 0
cpu model        : BCM4710 V0.0
BogoMIPS        : 82.94
wait instruction    : no
microsecond timers    : yes
tlb_entries        : 32
extra interrupt vector    : no
hardware watchpoint    : no
VCED exceptions        : not available
VCEI exceptions        : not available

IFCONFIG-uitvoer (network interfaces)

root@OpenWrt:~# ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
inet addr:192.168.1.220  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4743 (4.6 KiB)  TX bytes:4227 (4.1 KiB)
Interrupt:4 Base address:0x8000

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
inet addr:192.168.178.35  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:361 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:1777
TX packets:222 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:31701 (30.9 KiB)  TX bytes:32943 (32.1 KiB)
Interrupt:6

lo        Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

IWCONFIG-uitvoer (wireless network interfaces)

root@OpenWrt:~# iwconfig eth2
eth2      IEEE 802.11-DS  ESSID:"FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Annex A"
 Mode:Managed  Frequency:2.417 GHz  Access Point: xx:xx:xx:xx:xx:xx
 Tx-Power:19 dBm
 RTS thr=2347 B   Fragment thr=2346 B
 Encryption key:xxxxxxxx [2]
 Link Signal level:-44 dBm  Noise level:-92 dBm
 Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
 Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0

ROUTE-uitvoer (network routing table)

root@OpenWrt:~# route
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.178.0  *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth2
192.168.1.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth1
default     fritz.box    0.0.0.0     UG  0   0    0 eth2

Leave a comment