OpenSocial

Dit artikel geeft een korte beschrijving van wat OpenSocial is. Een set van API’s die ervoor zorgen dat een applicatie maar 1x geschreven hoeft te worden en kan werken op alle netwerken die OpenSocial ondersteunen. Initiatief van Google en enkele sociale netwerken Om een applicatie aan te bieden is geen (zware) server nodig (enkel een …

Compileren software voor OpenWrt

Okee je hebt een device waarop OpenWrt loopt (bijvoorbeeld de Asus WL-HDD) en je wilt nu zelf software schrijven voor dit device. We gaan ervan uit dat de toolchain voor OpenWrt aanwezig is. Heb je deze nog niet, lees dan het artikel Compileren van OpenWrt. Voorbereidingen Op de build computer, dat is de computer met …

Raspberry Pi: Controlling your wall sockets

In this post I will describe 2 methods to operate “remote controlled sockets” via the Raspberry Pi. The methods differ in the used software. Both methods use C as development language and compile to native Raspberry Pi code (ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked). The prerequisites and wiring are the …