OpenSocial: Parsen van gegevens van en naar Flash-movie.

De OpenSocial applicaties worden gerenderd / getoond in een iFrame. Hoe is het nu toch mogelijk om de gegevens die ontvangen worden van OpenSocial te gebruiken in een Flash-movie? FlashVars Een methode is het meegeven van deze data als ‘FlashVars’. Dit is echter niet de mooiste manier. Er kan nu weliswaar gecommuniceerd worden van OpenSocial… Continue reading OpenSocial: Parsen van gegevens van en naar Flash-movie.

Raspberry Pi: Raspbian – Modify image

In this post you will learn how to make some (tiny) changes in the Raspbian SD card image before writing it on the micro SD card. Assumptions You downloaded a Raspbian image (i.e. 2015-11-21-raspbian-jessie.img) You are using a computer running Ubuntu (or other linux distribution) Mount Raspbian partition You need to mount the Raspbian partition… Continue reading Raspberry Pi: Raspbian – Modify image

Netwerkconfiguratie van OpenWrt op een Asus WL-HDD

In dit artikel wordt beschreven hoe de netwerkinstellingen van OpenWrt (versie Kamikaze) op de Asus WL-HDD (wireless harddiskdrive) geconfigureerd moeten worden. Doel is om de Asus WL-HDD draadloos (Wi-Fi) te laten connecten met het WIFI-access point. In mijn geval is het WiFo-access point een Samsung Router SMT-G3210 geconfigureerd als ADSL-router. We hebben reeds in de… Continue reading Netwerkconfiguratie van OpenWrt op een Asus WL-HDD

Raspberry Pi: Your cheap Automatic Identification System (AIS) receiver

AIS tracking at December 29th 2015 - 17:05h - Saffira, Wilhelmina Arina, RWS 27,Kansas City, Roeroord, Residence, and Alcyon.

In this tutorial you will learn how to teach your Raspberry Pi to become a brave Automatic Identification System (AIS) receiver. What is AIS? The Automatic Identification System (AIS) is an automatic tracking system used on/for ships. It transmits information like identification, position, course and speed. Ingredients Raspberry Pi (2 model B) DVB-T-DAB-FM receiver Client… Continue reading Raspberry Pi: Your cheap Automatic Identification System (AIS) receiver